วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

           วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีและให้ กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รางวัลที่ได้รับมีดังนี้ **รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ๑. ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์ ชนะเลิศ เหรียญทอง ๒. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย ๓-๕ ขวบ ชนะเลิศ เหรียญทอง ๓. ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ หัวข้อ การออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริมอนุรักษ์ และการสร้าง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไทยชนะเลิศ เหรียญทอง ๔. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชนะเลิศ เหรียญทอง ๕. ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ๖. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง ๗. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน ๘. ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตองแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน ๙. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง ๑๐. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง ๑๑. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง ๑๒. การประกวดมารยาทไทย รองชนะเลิศชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง

Next Last