วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last