วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และหัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และหัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เข้าแนะแนวการศึกษา 3 โรงเรียน โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ และโรงเรียนเทศบาล 2 (พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร)

Next Last