วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับรางวัล การจัดโต๊ะหมู่ถวายพุทธบูชางานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และการประกวดขบวนแห่ในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดโต๊ะหมู่ถวายพุทธบูชางานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทสถานศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดขบวนแห่ในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประเภทริ้วขบวนรถตกแต่ง ประจำปี ๒๕๖๕