วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และหัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน และหัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน และโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้

Next Last