วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรม "นุ่งซิ่น กินขนม ชื่นชมไทย"

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรม "นุ่งซิ่น กินขนม ชื่นชมไทย" ซึ่งในงาน มีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมอธิฐานบูชา การประกวดสุนทรพจน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการ การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมวาดภาพเหมือน บันทึกภาพความทรงจำ ดนตรีไทย การจำหน่ายอาหารและขนมไทย และกิจกรรมงามอย่างไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last