วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และหัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และหัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาคาร โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม และโรงเรียนสุเหร่าคลอง 19

Next Last