ร่วมปฏิบัติภารกิจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทราและตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้งานปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทราและตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ ,๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สนามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา