ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าแนะแนวการศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา