วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เข้าแนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดจุกเฌอ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร และ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าแนะแนวการศึกษา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดจุกเฌอ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร และ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์

Next Last