วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา