วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมดังนี้ - จัดโต๊ะหมู่บูชางานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๖๕ - ร่วมประกวดขบวนแห่ในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประเภทริ้วขบวนรถตกแต่ง ประจำปี ๒๕๖๕

Next Last