วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา