วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา (MOU) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา (MOU) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางออนไลน์