วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (กัณฑ์วนประเวศ) ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบ นายสุมิตร คชวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (กัณฑ์วนประเวศ) ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)