วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบ นางปัณณพร นุชประมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา