วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมงานโครงการวันน้อมรำลึก.. “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบ นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานโครงการวันน้อมรำลึก.. “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๕ และร่วมวางพานดอกไม้สดสักการะหน้าพระราชนุสาวรีย์ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา