วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” โดยศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” โดยศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างการรับรู้ และตระหนักถึงวินัยจราจร โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา