วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการ “การประกวดการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์จากพันธุ์ข้าวท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๕”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการ “การประกวดการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์จากพันธุ์ข้าวท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๕” ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last