วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ที่มีจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา