วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ โดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา