แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินงานฝ่ายสิทธิประโยชน์ และฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินงานฝ่ายสิทธิประโยชน์ ในวันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และฝ่าย จัดเลี้ยง ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ , ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี