วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 และออกร้านจำหน่ายอาหารในงานพระราชทานปริญญาบัตร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 จำนวน 21 ราย ในการซ้อมใหญ่ เพื่อการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และได้รับมอบหมายจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ในการออกร้านจำหน่ายอาหารในงานพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่ 25-31 สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Next Last