วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการสร้างความร่วมมือ การจัดการอาชีศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ และนักเรียน นักศึกษา จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือ การจัดการอาชีศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานประกอบการได้ร่วมมือกันกับสถานศึกษา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้นเพื่อเป็นสัญญาและหลักฐานในการทำความร่วมมือร่วมกัน ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซึ่งมีสถานประกอบการทั้งสิ้น ๘ แห่ง เข้าร่วมลงนามในพิธี ดังนี้ 1.บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด 4. บริษัทบางกอก อินดัสเตรียล ลามิเนท จำกัด 5. บริษัท เอ็น.ที.ดับเบิลยูอินฟินิท.จำกัด 6. บริษัท บ้านปลาชุม จำกัด 7. บริษัท อรุณคราฟส์แมน จำกัด 8. บริษัท อำนวย พิโกไทย จำกัด

Next Last