วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือพร้อมเปิดป้ายฐานฝึกอบรมครูนานาชาติและฐานฝึกอบรมธุรกิจข้ามพรมแดนในต่างประเทศระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจต่างประเทศกว่างซี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือพร้อมเปิดป้ายฐานฝึกอบรมครูนานาชาติและฐานฝึกอบรมธุรกิจข้ามพรมแดนในต่างประเทศระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจต่างประเทศกว่างซี ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕