วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมชี้แจงผู้ค้ำประกัน จัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ผู้กู้รายใหม่)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมชี้แจงผู้ค้ำประกัน จัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ผู้กู้รายใหม่) ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last