วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด และการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ชาย-หญิง คู่ชิงชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last