วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดการประเมินศูนย์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดการประเมินศูนย์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ดำเนินการโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

Next Last