วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแผนกวิชาการบัญชี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานแผนกวิชาการบัญชี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา