วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับกับครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษk ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับกับครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา