งานแสดงความยินดี ครูธัญชนก ยิ่งศักดิ์มงคล

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูธัญชนก ยิ่งศักดิ์มงคล ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา