จัดกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last