วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมพัฒนา (TOP - UP) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมเพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน ภายใต้โครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนา (TOP - UP) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมเพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน ภายใต้โครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last