รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบจิตลีลา ประเภทนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากชมรม "TO BE NUMBER ONE” ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบจิตลีลา ประเภทนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผู้ว่าฯ) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last