วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประกาศผลการประกวดแข่งขันประกอบอาหาร โดยการประยุกต์ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โดยวิทยาลัยฯ ประกาศผลการประกวดแข่งขันประกอบอาหาร โดยการประยุกต์ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผู้ว่าฯ) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการแข่งขันดังนี้ ๑. รางวัลชนะเลิศ ทีมครัวตะไคร้ By Chef kul ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมครัวเจ๊หนู ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมบ้านเราเขาหินซ้อน ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ทีมค้างคาวเผือก ๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ทีมสามวัย

Next Last