วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๖๕ จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๕ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๖๕ จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก