วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เยี่ยมคุณสุรเชษฐ์ จันทร์ทอง ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ รองฯชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ครูพรพรรณ์ นึกงาม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคุณสุรเชษฐ์ จันทร์ทอง ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา