วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ รองฯ สุมิตร คชวงษ์ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อนุสาวรีย์ พระยาศรีสุนทรโวหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา