วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการส่งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการส่งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช พวงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีแผนกวิชาต่างๆดังนี้ ๑. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก : สร้างสรรค์ครอสติสคริสตัล ๒. แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ : สกรีนกระเป๋า Easy ๓. แผนกวิชาออกแบบ : มดน้อยหรรษาจากลูกฟอคเทล ๔. แผนกวิชาการเลขานุการ : การทำพวงกุญแจ ๕. แผนกวิชาการตลาด : การเพ้นท์แก้ว ๖. แผนกวิชาการบัญชี : การพับเหรียญโปรยทาน ๗. แผนกวิชาคหกรรม : การสอนมาลัยชำร่วยดอกไม้แห้ง ๘. แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ : เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ๙. แผนกวิชาอาหารและโภชนา : ขนทไทยท้องถิ่น ขนมต้มขาว ๑๐. แผนกวิชาการโรงแรม : Mocktail Drinks Training ๑๑. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ : สบู่กลีเซอรีน ๑๒. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ : การซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

Next Last