วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ตามโครงการการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน ในที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last