วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ โดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้นายสุมิตร คชวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี โดยมีสถานประกอบการให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จันทบุรี ๒. โรงแรม PEGGY’S COVE จันทบุรี ๓. โรงแรม BLU MONKEY HUB & HOTEL จันทบุรี