วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษา ทวิวุฒิ ปวส. ไทย-จีน กับตัวแทนจากบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษา ทวิวุฒิ ปวส. ไทย-จีน กับตัวแทนจากบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last