วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ดำเนินการมอบตัวทำสัญญานักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการมอบตัวทำสัญญานักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา