วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดการประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ในวันพุธ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังนี้ ระดับ ปวช. รางวัลชนะเลิศ เหล็กงัดยางเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ถังขยะอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สบู่สครับจากเปลือกไข่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ชาเห็ดหลินจือกึ่งสำเร็จรูป วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ขนสัตว์ปูนปั้นจากเส้นใยธรรมชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ชุดทำละอองน้ำติดพัดลมแบบประหยัด วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ดูดด้วยลม กลมๆ ระบายน้ำ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เตาเผาขยะอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

Next Last