วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบหมาย รองฯดวงพร ราษฎร์เจริญ ครู และนักศึกษาแผนกแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ