วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last