วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานเลี้ยงแสดงความยินดี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ ครูสุภาพรรณ มาลัย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และต้อนรับครูผู้ช่วยที่มาปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดังนี้ ๑. นางพรพรรณ์ นึกงาม แผนกสามัญ สัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) ๒. นางปิยฉัตร พลเสน แผนกบัญชี ๓. นางอำไพ ตุ่มทองคำ แผนกการตลาด ๔. นางสาวชลทิชา เชิดชู แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ๕. นายชินวัฒน์ ศรีวิชา แผนกการโรงแรม ๖. Miss Li Mengfang ครูต่างชาติ (ภาษาจีน)