วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับและปฐมนิเทศท่านรองผู้อำนวยการ นิตยา เสาหงส์ เนื่องในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศท่านรองผู้อำนวยการ นิตยา เสาหงส์ เนื่องในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา