วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดห้องเรียนภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจต่างประเทศกว่างซี รุ่น ๒๑ “วิทยาลัยธุรกิจกุ้ยไห่จีน-ไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศกว่างซี”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องเรียนภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจต่างประเทศกว่างซี รุ่น ๒๑ “วิทยาลัยธุรกิจกุ้ยไห่จีน-ไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศกว่างซี” ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์