วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา